Steun ons

Kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien bereiken met het Evangelie: weeskinderen en straatkinderen in derdewereldlanden, maar ook kinderen in westerse landen in achterstandswijken en in gebroken gezinnen. Dát is het werk van Stichting Art Bible Child (ABC).

Help met uw gift mee om het werk van ABC te ondersteunen.

Doneren kan zowel éénmalig als periodiek, bijvoorbeeld via automatische incasso met doorlopende of eenmalige machtiging.
Ook kunt u uw gift overmaken naar IBAN NL37 ABNA 0487 0597 86 t.n.v. Stichting Art Bible Child.

ANBI
Bij de Belastingdienst staat Stichting Art Bible Child geregistreerd als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor kunnen bedrijven en particulieren hun giften aan ABC onder voorwaarden aftrekken voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

Hartelijk dank!