Over Kees de Kort

‘Kijken als een kind‘

Kees de Kort (geboren in Nijkerk 1934, overleden in Bergen 2022) was een in Bergen woonachtige Nederlandse schilder, ontwerper en illustrator. Hij studeerde aan de Kunstacademie te Amersfoort, aan de Academie voor Beeldende Kunsten Artibus te Utrecht en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Hij is landelijk en internationaal bekend om zijn illustraties van Bijbelverhalen.

Hij begon Bijbelverhalen te illustreren voor de Schoolradio, waarbij de illustraties bedoeld waren om te tonen hoe voorwerpen er in Bijbelse tijden uit zagen.

De serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ kwam vanaf 1965 tot stand op initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het doel was een serie Bijbelverhalen, in aparte delen, te produceren speciaal voor jongeren met een verstandelijke beperking. Een commissie van deskundigen, waaronder psychiaters, theologen, een geneesheer-directeur, professoren, dominees, pastoors, rabbijnen, schoolmeesters en een hofdame, werd voor advies bijeengeroepen, en kunstenaars werden uitgenodigd een proefontwerp in te sturen. De tekeningen moesten zo voor zichzelf spreken dat de tekst slechts aanvullend hoefde te zijn.
Vele kunstenaars reageerden op de oproep om een proeftekening in te sturen. Kees de Kort werd gekozen.
De samenwerking tussen de NBG-commissie en Kees de Kort resulteerde in een periode van twintig jaar in tien geïllustreerde verhalen uit het Oude Testament en achttien uit het Nieuwe Testament.

Om zich te verdiepen bezocht Kees de Kort mensen met een verstandelijke beperking. De meesten konden niet of nauwelijks lezen, net als jonge kinderen. Zo leerde hij te kijken als een kind: de figuren op de grondlijn en met weinig perspectief, composities met grote kleurige vlakken. Mensen staan centraal en hun gezichten laten emoties zien. Bijbelse personages zijn direct herkenbaar door zelfde uiterlijk en kleding in de verschillende verhalen. Zo draagt Jezus altijd dezelfde mantel en is Hij onmiddellijk herkenbaar als de man waar het om draait, de Mens tussen de mensen.
De Bijbelverhalen worden kort en bondig weergegeven, en vrijwel zonder toevoegingen die niet in de grondtekst terug te vinden zijn. Kees de Kort heeft eerder een ‘kijkbijbel’ dan een voorleesbijbel gemaakt.  Onder de titel ‘Kijkbijbel’ is in 1992 dan ook de complete bundel van 28 verhalen uitgegeven. Het is nog steeds één van de meest gelezen kinderbijbels, inmiddels in meer dan 80 talen vertaald.

Kees de Kort heeft ook de Neukirchener Kinderbibel geïllustreerd, en de Neukirchener Erzählbibel samen met zijn zoon Michiel. Met zijn andere zoon Hjalmar illustreerde hij Es begann im Paradies.
Daarnaast maakte hij o.a. schilderijen voor volwassenen over de Bijbelboeken Amos, Hooglied en Job, en houtskooltekeningen bij gelijkenissen van Jezus. Kees de Kort heeft ook glas-in-loodramen en drieluiken met religieuze voorstellingen in opdracht vervaardigd. Een seculier thema binnen zijn werk vormen varkens.

In 1995 ontving hij de Spaan-prijs voor zijn illustratieve bijdrage aan de Kijkbijbel. In 2013 de UBS Lifetime Achievement Award van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen voor zijn verdienste op het gebied van Bijbelillustraties. September 2015 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed op 19 augustus 2022 in zijn woonplaats Bergen.