Stichting Art Bible Child (ABC) is in 1986 opgericht om door middel van mooi en verantwoord Bijbelmateriaal het Evangelie te brengen, waar ook ter wereld, speciaal aan kleine kinderen in achterstandssituaties.

ABC maakt gebruik van de geïllustreerde Bijbelverhalen uit de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ van kunstenaar Kees de Kort. Deze serie is oorspronkelijk uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap en inmiddels in meer dan 90 talen vertaald. De stichting nam al een deel van deze uitgaven voor haar rekening en verspreidt de boekjes projectgewijs in verschillende landen samen met een contactpersoon ter plaatse.

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen zoekt samenwerking met christenen elders en ondersteunt ABC bestuurlijk, geestelijk en praktisch.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden: René van Oosten (voorzitter), Henko de Stigter (secretaris) en Auke Vos (penningmeester). Hilde de Stigter ondersteunt de Stichting op praktisch, logistiek en administratief terrein. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning, alleen vergoeding van reële onkosten.

ABC is onafhankelijk, werkt op non-profit basis en beschikt over een grote voorraad Bijbelboekjes in vele talen. De stichting vraagt bij levering een vergoeding of zoekt een sponsor, zodat de productie- en verzendkosten zijn gedekt. Deze inkomsten worden gebruikt om herdrukken en nieuwe uitgaven mogelijk te maken. Ter dekking van de algemene kosten ontvangt ABC giften van particulieren en via kerkcollectes.

Stichting Art Bible Child (info@artbiblechild.org) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; RSIN/fiscaal nummer 8161.29.150).