Jaarverslag 2021

Begin 2021 gingen 2700 Russischtalige Bijbelboekjes via een schoenendoosactie van Action4Kids naar kansarme kinderen in Moldavië. In de loop van het jaar vonden nog eens 5000 Franstalige boekjes hun weg naar Niger. In dat overwegend islamitische land worden de boekjes door lokale kerken gebruikt in zondagscholen. Het project werd ondersteund met een donateursactie eind 2019. Reizigers vanuit Nederland namen de boekjes in porties in hun bagage mee naar Niger. In een nieuw project werden 2800 boekjes en diverse pakketten met vertelplaten verzonden naar Senegal, met dank aan de inzet van vele donoren en met logistieke hulp door Cama zending. Het materiaal is voor IRIS Dakar, een organisatie die zich inzet om wezen en verstoten kinderen in Dakar, Senegal een veilig plekje te geven. Meer over deze projecten is te lezen onder de tab Projecten. Door het jaar heen werden ook boekjes besteld via de website. Een vaste vrijwilliger behandelde de aanvragen en zorgde voor verzending.

Het bestuur kwam twee keer in vergadering bijeen. Resultaten van lopende projecten werden geëvalueerd en er werd overlegd over nieuw op te starten projecten. Het bestuur was ook bezig met zoeken van nieuwe bestuursleden, projectleiders en andere vrijwilligers. Voor een nieuwe uitgave van de Bijbelboekjes in modern Arabisch werkten een professionele vertaler in Libanon en een Libanese reviewer aan vertaling van de verhaalteksten.

Bij aanvang van het verslagjaar was er een batig saldo van € 31.352, tegen € 35.422 bij einde van het boekjaar. Inkomsten (collectes, donaties, verkoop) bedroegen € 5.866. Uitgaven (huur opslagruimte, administratiekosten) bedroegen € 1.796. Een uitgebreid verslag met verklaring van de kascommissie is bij de penningmeester voor belangstellenden in te zien.