Jaarverslag 2017

Initiatieven om het netwerk van contacten van Stichting Art Bible Child (ABC) aan te spreken en uit te breiden leken in 2017 vrucht te gaan dragen. In kleinere en grotere porties tegelijk vonden ruim 27.000 ABC Bijbelboekjes en 92 platensets hun weg naar landen in Oost Europa, Latijns Amerika en Afrika. Meer hierover is te lezen op de website https://artbiblechild.org onder Projecten.

De website bewees ook zijn nut om bekendheid te geven aan wat ABC te bieden heeft aan Bijbelboekjes in verschillende talen, prachtig geïllustreerd door Kees de Kort. Ruim 50 jaar na het verschijnen van de eerste Bijbelverhalen in de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ worden telkens opnieuw mensen enthousiast over dit mooie materiaal voor kinderen.

Het bestuur kwam drie keer in vergadering bijeen, vooral om te overleggen over het opstarten en handen en voeten geven van projecten en mogelijkheden om het netwerk van contacten uit te breiden. Met één vaste vrijwilliger die alle binnenkomende bestellingen van materiaal verzendklaar maakt loopt het wat vrijwilligers betreft nog geen storm. Wel kreeg het bestuur dit jaar versterking van een adviseur op gebied van fondsenwerving. De nieuwe ideeën die deze inbracht over het aansprekend onder de aandacht brengen van projecten bewezen meteen hun nut. Bezig zijn met fondsenwerving bracht ook een heroverweging van doel en middelen van de stichting op gang.

Door de toegenomen vraag naar ABC materiaal was de financiële situatie van Stichting ABC tegen het eind van 2017 er dusdanig op vooruitgegaan dat er nagedacht kan gaan worden over nieuwe uitgaven van materiaal. Bij aanvang van het verslagjaar was er een batig saldo van € 5.554, tegen € 15.693 bij einde van het boekjaar. Inkomsten (collectes, donaties, verkoop) bedroegen € 11.875. Uitgaven (huur opslagruimte, administratiekosten) waren met € 1.736 nog altijd aan de hoge kant door met terugwerkende kracht in rekening gebrachte huurkosten voor opslag van boekjes. Een uitgebreid verslag met verklaring van de kascommissie is bij de penningmeester voor belangstellenden in te zien.

Onverwachts kwam in december 2017 het overlijden van Cath. de Stigter-Janse, oprichtster van ABC in 1986 en de drijvende kracht van de stichting gedurende ruim 25 jaar. Als bestuur gedenken wij de grote inzet waarmee zij het Evangelie bereikbaar wilde maken voor kinderen met veel bewondering en respect. Het is een eer en een opdracht om haar geliefde werk voor Stichting ABC voort te zetten.