Jaarverslag 2014

Dit jaar begon Stichting Art Bible Child (ABC) onder een nieuw bestuur met een doorstart.

De oprichtster en tevens bestuurslid van ABC, mevr. Cath. de Stigter-Janse, was om gezondheidsredenen al langer niet meer in staat om zich actief in te zetten voor de stichting. Met het overlijden van haar echtgenoot H.C.M. de Stigter begin 2014 viel ook een belangrijke steunpilaar onder ABC weg. De contacten en verzendingen werden verzorgd door een van de dochters.

Om voortzetting van ABC te garanderen in deze vooral financieel kwetsbare situatie, hebben enkele leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen een doorstart gerealiseerd met behoud van de oorspronkelijke doelstelling en statuten.

In goed overleg met de familie en het zittende bestuur is per 14 oktober 2014 een vernieuwd bestuur aangesteld. Dit bestaat uit Gerhard Zielhuis (voorzitter), Auke Vos (penningmeester) en Henko de Stigter (secretaris).

Dit bestuur zal een nieuwe impuls geven aan het werk van de stichting met nieuwe activiteiten en verbreding van het draagvlak.

De financiële situatie van ABC valt in 2014 als volgt samen te vatten: bij aanvang van het verslagjaar was er een batig saldo van 6855 euro; daar is aan inkomsten (collectes, donaties, verkoop) 1365 euro aan toegevoegd. In 2014 is voor 6165 euro aan huur, eenmalige vrijwilligersvergoeding, administratiekosten en een declaratie over 2012 uitgegeven, waardoor het saldo eind 2014 uitkwam op 2055 euro. Een uitgebreid verslag met verklaring van de kascommissie is bij de penningmeester voor belangstellenden in te zien.