Stichting Art Bible Child

Om het evangelie aan kleine kinderen door te geven
Laat de kinderen bij Mij komen, en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’ (Markus 10:14)

Stichting Art Bible Child (ABC) wil zich inzetten om het Evangelie door te geven, vooral aan kleine kinderen in achterstandssituaties. Kwetsbare kinderen, die veelal ook niet kunnen lezen. De stichting gebruikt daarvoor verantwoord en mooi materiaal, met een begrijpelijke en getrouwe weergave van de Bijbel in woord en beeld. De boekjes uit de internationaal bekende serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’, met sprekende en kleurrijke illustraties van kunstenaar Kees de Kort, zijn vooralsnog de belangrijkste manier om aan deze missie vorm te geven. Deze Bijbelboekjes zijn in vele talen beschikbaar.