Geschiedenis

Stichting Art Bible Child (ABC) is in 1986 opgericht door mevr. Cath. de Stigter-Janse (1930-2017) met als doel om met gebruikmaking van Bijbelse kunst (beeldtaal) het Evangelie wereldwijd door te geven, speciaal in de richting van het kleine kind, dat nog niet lezen kan en zich bevindt in situaties van geestelijke en materiele nood.

ABC stelde op non-profit basis materialen ter beschikking aan organisaties en particulieren actief in opvang en onderwijs van kinderen waarvoor een kinderbijbel onbereikbaar lijkt. Met de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’, in heldere beeldtaal en uitgegeven in betaalbaar formaat, kon ABC deze doelgroep goed bereiken.

ABC heeft sedert haar oprichting uitgaven van deze serie verzorgd in ruim 25 talen die tot dan toe nog niet, of niet meer beschikbaar waren. De auteursrechten voor de serie berusten bij het Nederlands Bijbelgenootschap en de illustrator. Met hun toestemming heeft ABC de Bijbelboekjes en -platen laten drukken en heeft deze verspreid.

Mevr. Cath. de Stigter-Janse was tot 2011 de motor achter het werk van ABC. Ze kreeg daarbij steun van echtgenoot, kinderen, diverse vrijwilligers en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen. Toen zij om gezondheidsredenen met ABC moest stoppen hebben gezinsleden het werk voortgezet. In december 2017 is zij overleden.

In 2014 is een nieuw bestuur aangetreden. Het oorspronkelijk idee achter de stichting geeft zij nieuwe vorm, met inzet van vele relaties.