Feiten en aantallen

  • Stichting Art Bible Child (ABC) is opgericht in 1986.
  • ABC geeft de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ met 28 titels uit in handzaam formaat van 13 x 13 cm. De serie (of gedeelte ervan) is beschikbaar in 15 talen.
  • Sinds de oprichting zijn meer dan een miljoen boekjes gedrukt in opdracht van ABC. Hiervan is ca. drie kwart uitgegeven en verspreid. De voorraad bestaat momenteel uit ca. 180.000 boekjes.
  • Voor de productie en verspreiding werkt de stichting samen met diverse, internationaal opererende organisaties.
  • Ook plaatselijke kerken en particulieren dragen actief bij aan het werk van de stichting.
  • ABC geeft de Bijbelboekjes, al dan niet gefinancierd door derden, tegen productieprijs door aan gebruikers.
  • Medewerkers van de stichting ontvangen geen financiële vergoeding.