Art Bible Child voor Logos Hope

Stichting Art Bible Child (ABC) zet zich in voor de verspreiding van het evangelie onder kinderen in achterstandssituaties met vertalingen van de boekjes uit de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’, geïllustreerd door kunstenaar Kees de Kort. Het zendings- en boekenschip van Operatie Mobilisatie (OM) de Logos Hope bereikt gemiddeld 200.000 kinderen per jaar. Kinderen en jongeren zijn altijd belangrijke groepen voor OM geweest, want wist je dat 85% van alle christenen voor hun 15e levensjaar een keuze voor God maken en in Jezus Christus gaan geloven?

OM-Schepen Ÿ

OM02OM-Schepen wil kennis, hulp en hoop brengen aan de mensen van de wereld. Het schip bezoekt daartoe elke twee tot drie weken een andere haven. De grootste trekpleister is de boekenmarkt met meer dan 5.000 educatieve en christelijke titels. Daarnaast gaan teams van het schip de wal op om hulp te bieden en lectuur te verspreiden. De Logos Hope maakt deel uit van het wereldwijde zendingswerk van OM dat in 1970 begon met de Logos. Na de Logos, Doulos en Logos II, kwam de Logos Hope op 19 februari 2009 als vierde OM-schip in de vaart. Het schip bezocht o.a. Harlingen en Scheveningen in maart 2009. Sinds 1970 hebben meer dan 45 miljoen mensen in 1450 havens van 151 landen de schepen van OM bezocht. Aan boord wonen en werken 400 opvarenden uit meer dan 45 verschillende landen. Onder al deze niet-betaalde vrijwilligers bevinden zich professionele zeevarenden.

Art Bible Child en Kees de Kort Ÿ
Generaties kinderen groeiden al op met de sprekende tekeningen en schilderijen van de Bergense kunstenaar. De Kijkbijbel is één van de meest gelezen en gewaardeerde kinderbijbels. Stichting ABC zet zich al 30 jaar in om de afzonderlijke verhalen uit de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ in allerlei talen en in klein formaat uit te geven. Wereldwijd heeft Stichting ABC 750.000 van deze boekjes kunnen verspreiden onder kinderen in achterstandssituaties. De boekjes van Kees de Kort zijn niet onbekend voor het OM-Schepenwerk. Korte zinnen en sprekende tekeningen spreken wereldwijd tot verbeelding van vele kinderen.

Het verhaal van Sarah
Een Logos Hope team nam een kinderboekje in Tagalog, de taal op de Filippijnen, mee naar de Marikina Christian Integrated School. Het team deed een leuk programma en Sarah Vos uit Nederland deelde 200 boekjes uit aan de kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Na afloop gaf een van de kids haar een briefje met daarop: “Sarah, I love you and God loves you too.” “Dat was zo lief,” zei Sarah. “Ik heb het briefje boven mijn bed in mijn hut geplakt. Ik ben met zo’n dankbaar gevoel teruggekomen van die school. Misschien ben ik wel meer gezegend door de kinderen dan zij door mij.”


OM03

 

 

 

 

 

 

Hope in Latijns-Amerika – 2017 en 2018

Bij de verspreiding van Ÿevangelisatiemateriaal werkt OM graag samen met organisaties die helpen en de stichting voorzien van materiaal. Omdat de Logos Hope enorm veel bezoekers ontvangt zijn boekjes als die van Stichting ABC zeer welkom. Als de fondsen gevonden worden, gaan de boekjes naar het schip in Latijns-Amerika. Sommige boekjes zullen worden weggegeven aan kinderen in weeshuizen, scholen, zondagschoolklassen en tijdens outreaches op straat, etc. Andere titels komen voor een geringe prijs op de boekenmarkt te liggen. Het doel van de Logos Hope is niet om geld te verdienen. De ervaring, van meer dan 45 jaar boeken verspreiden via de OM-schepen, leert dat de waardering groter is als een kleine vergoeding voor boeken gevraagd wordt. Maar natuurlijk zullen ook veel boekjes weggegeven worden of aan instanties gedoneerd worden die Gods woord onder de aandacht van kinderen willen brengen. De Logos Hope zou graag 17.000 boekjes willen aanschaffen en willen verspreiden. Deze investering bedraagt € 8.500. Stichting ABC zoekt nu hulp om dit mogelijk te maken.

Wat is er nodig?
Om kinderen bekend te maken met de verhalen uit de Bijbel zullen boekjes in het Frans, Spaans en Engels verspreid worden aan boord van de Logos Hope in Latijns America. Wat zou Stichting ABC graag aan de Logos Hope mee zou willen geven:

Boekjes in het … Prijs per stuk Aantal
Engels € 0,50 5.000 2.500
Spaans € 0,50 10.000 5.000
Frans € 0,50 2.000 1.000
Totaal 17.000 € 8.500


Maak het verschil

Voor 10 euro kunnen wij 20 kinderen blij maken met een verhaal uit Gods woord door een geïllustreerd boekje van Kees de Kort. Een bijdrage voor deze mooie boekjes is welkom op rekeningnummer: NL37 ABNA 0487 0597 86 van Stichting Art Bible Child. Vermeld bij de gift: ‘Bijbelboekjes Kees de Kort voor Logos Hope’. Hartelijk bedankt!

Eyeopener

Dat ons leesmateriaal op verrassende wijze gebruikt kan worden bewees  Operatie Mobilisatie in 2016. Deze internationale zendingsorganisatie deed met een Nederlands team  Durban (ZA) aan.

Zie het mooie videoverslag van het bezoek aan Afrika: www.omships.org/to/africareport

Een deel van het team richtte zich op visuele handicaps. De mensen waren blij verrast dat ze weer beter konden zien, ook werd hierbij gebruik gemaakt van onze boekjes, zie foto.
abc
Op deze manier leren de mensen daar fysiek en geestelijk zien, God gaf zo een fijne gelegenheid om van de Here Jezus te getuigen!