ABC Kerstproject – boekjes voor kinderen in Moldavië

In het najaar van 2017 hebben we actie gevoerd voor ons project in Moldavië. Rond de kerst kregen 1000 kinderen een verrassingsdoos cadeau, met daarin twee verhalen van ABC. Dankzij uw donaties lazen 1000 kinderen van Gods liefde!

Via Harald Aalbers waren we in contact gekomen met Youth for Christ (YFC) Oost Europa en dat heeft geleid tot een project voor Moldavië; Met kerst gingen 1000 schoenendozen gevuld met cadeautjes naar kinderen in Moldavië die anders praktisch nooit iets krijgen.

Daarbij waren twee boekjes (in het Roemeens) van ABC ingesloten. Wat een prachtige gelegenheid om deze kinderen op deze wijze Gods liefde te laten zien!

De jaarlijkse kerstcollecte van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen was ook voor dit project bestemd. Een extra wervingsactie was bedoeld om de resterende financiën bij elkaar te krijgen.

Het schoenendozenproject naar Moldavië staat niet op zichzelf. Al vele jaren worden er jaarlijks duizenden schoenendozen verspreid onder kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld. Dit wordt georganiseerd door Stichting Actie4kids waar YFC mee samenwerkt. Zie voor meer informatie: http://www.actie4kids.nl/

De boekjes voor dit project gingen naar kinderen in Moldavië die ondersteuning krijgen vanuit de ongeveer 40 dagcentra die YFC samen met lokale kerken heeft opgezet.

De dagcentra bieden kinderen in achterstandsituaties na schooltijd een warme maaltijd en allerlei activiteiten waarin ze écht kind mogen zijn. Er wordt hen in deze beschermde setting liefde en zorg geboden die ze thuis helaas vaak ontberen.

Voor meer informatie over de dagcentra: http://yfcmoldova.com/en/cr.html

Harald Aalbers was vanuit YFC intensief betrokken bij het opzetten en ontwikkelen van de dagcentra in Moldavië. Hij heeft daar vele jaren gewoond en gewerkt. In 2017 is hij met zijn gezin teruggekomen naar Nederland.

Action4Kids heeft met Pasen 2021 opnieuw schoenendozen met ABC boekjes uitgedeeld. De bijbehorende foto’s willen we jullie niet onthouden. Die blije gezichtjes van de kinderen, dat is waar we het voor doen!

Foto van kinderen die in 2016 een schoenendoos ontvingen

paasactie 2021

paasactie 2021

paasactie 2021

paasactie 2021