ABC-editie in het Karaïebs

In 2018 en begin 2019 zijn Bijbelboekjes beschikbaar gemaakt in het Karaïebs (ook Carib, Galibí, Kali’na, etc. genaamd). Deze taal wordt gesproken door de indiaanse bevolkingsgroep Karaïben in Suriname en omliggende landen. Stichting Art Bible Child heeft vijf deeltjes laten vertalen en printen in heel kleine oplage van veertig per titel.

Dit op verzoek van een gepensioneerde Nederlandse Wycliffe Bijbelvertaler. Hij heeft jarenlang in Suriname gewerkt aan de vertaling van het Nieuwe Testament in het Karaïebs, en was daar actief als evangelist.

De Karaïben hebben een vertelcultuur, geen geschreven woordcultuur. Mede daarom zijn deze kleine boekjes met sprekende beeldtaal en korte teksten meer geschikt dan materiaal met veel tekst.

De volledige Bijbelteksten achterin de boekjes zijn overgenomen uit het Karaïebse Nieuwe Testament, met toestemming van het Surinaams Bijbelgenootschap.

Een verantwoorde vertaling heeft een Nederlandse Wycliffe veldwerker voor taalkundige ondersteuning geleverd in Suriname, met een gedegen kennis van het Karaïebs ‒ bovendien bijgestaan door zijn vrouw, voor wie het Karaïebs de moedertaal is. Deze boekjes kunnen worden ingezet voor het lees- en schrijfonderwijs bijvoorbeeld.

Het vertalen gebeurde zoals gewoonlijk in overleg met de stichting. Daarvoor wordt ook een letterlijke terugvertaling van de nieuwe tekst gemaakt in het Nederlands (of Engels, Frans). Dat maakt voor ABC inzichtelijk hoe de nieuwe tekst de oorspronkelijke volgt.

De verdere realisatie van deze speciale laserprinteditie in kleine oplage, zoals opmaak en laserprinten van de tekst, was in goede handen van een ABC-helper, die samen met zijn vrouw actief is in zendingswerk. Al vaker heeft St. ABC voor dergelijke uitgaven een beroep op hem gedaan, vanwege zijn vakkundige en accurate werk en kennis van taalkundige zaken. Hiervoor worden met beeld voorgedrukte boekjes gebruikt, die het Nederlands Bijbelgenootschap indertijd heeft geproduceerd voor de stichting.

Juli 2018 werd het eerstgeprinte deeltje over de barmhartige Samaritaan gepresenteerd op een jubileumfeest in Suriname, 15 jaar na publicatie van het Karaïebse Nieuwe Testament in 2003 door het Surinaams Bijbelgenootschap en Wycliffe Bijbelvertalers.

Dankzij de gevers aan voor dit project gehouden ABC-voorjaarscollecte 2018 in de Nederlands Gereformeerde Kerk Wageningen zijn de kosten gedekt van voorgedrukte boekjes, laserprintbewerking en gedeeltelijk van de verzending. Op laatstgenoemde kosten is bespaard, doordat de eerstgeprinte deeltjes konden meeliften in vliegtuigbagage naar Suriname.