ABC boekjes voor Senegal

Dank zij een collecte in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen kon de Stichting ABC 600 boekjes schenken aan het team van CAMA Zending in Senegal. Daar was men erg blij met zulk mooi materiaal in de Franse taal. Protestantse christenen vormen een zeer kleine minderheid in Senegal. De kleine gemeenten die er zijn geven veel aandacht aan de geloofsopvoeding van de kinderen. De boekjes helpen ook interesse te wekken voor de verhalen van de Bijbel bij mensen die zelf niet bij de gemeente behoren.  Het is dan ook niet verbazend dat in elke gemeente waar boekjes werden aangeboden met veel enthousiasme werd gereageerd, zowel in de grote stad als op het platteland. Leden van het CAMA team namen de boekjes van ABC ook mee op hun reizen naar omliggende landen. Zo hebben we in Senegal een ingang gevonden naar verschillende Franstalige Afrikaanse landen. Er liggen hier grote mogelijkheden.

In 2022 zijn ook sets van ABC boekjes verstrekt aan Rita Biesse, een Zwitserse die in een jeugdgevangenis in Senegal werkt. Zij onderzoekt welke mogelijkheden de ABC-boekjes bij haar werk kunnen bieden.

Ook zijn setjes ABC boekjes en ABC vertelplaten verstrekt aan Bernard Ciss van Bijbelschool Espérance (hoop) in Thiès, Senegal. Dit centrum, zo’n vijftig kilometer van Dakar is opgezet door zendelingen uit Centraal America. Ze werken met kinderen en hebben een soort internaat, waar ouders hun kinderen vanuit de dorpen heen sturen zodat ze in de stad naar school kunnen. De leiding was erg blij met de boekjes en de platen.

Johan gebruikt losse exemplaren van de ABC boekjes regelmatig om met mensen een Bijbelverhaal te bespreken. Ook dit is een waardevol gebruik van dit materiaal.

Zendingswerkers in Senegal die met de ABC boekjes werken geven regelmatig aan dat de tekeningen van Kees de Kort een niet-raciaal bepaalde voorstelling geven van de Bijbelverhalen. Voor het zendingswerk is dat heel belangrijk en wordt daarom zeer gewaardeerd.

Bernard Ciss
Johan en Bernard