ABC-boekjes voor Oeganda

In de zomer van 2017 ondernam het gezin Van Norel, lid van de NGK Wageningen een reis van 4 weken naar Oeganda. Jan  Gerrit, Pauline en hun kinderen verbleven eerder zo’n 5 jaar in Oeganda i.v.m. werk voor ZOA.

Vanuit het verleden loopt er een ABC-lijntje naar Oeganda, via Harriet, een christen uit Oeganda die voor studie in Wageningen verbleef, daar deelnam aan ICF-kerkdiensten, en die heeft geholpen met het realiseren van uitgave van een aantal titels Bijbelboekjes in het Luganda. Een familielid van deze Harriet, Alice, reist voor evangelisatiewerk rond in Oeganda, en gebruikte daarbij eerder ook Bijbelboekjes en platen van ABC.  ABC-oprichter Cathrien de Stigter-Janse heeft enkele malen een doos met materiaal naar Oeganda gestuurd, mede als dank voor de bijdrage van Harriet in de realisatie van de uitgave in het Luganda.

Het gezin Van Norel heeft in hun reisbagage plek gereserveerd voor zo’n 30 kg ABC-materiaal om te overhandigen aan Alice. Dat zijn ruim 650 boekjes, 16 sets met vertelplaten en 2 sets dia’s van St Diocete. Bedenk eens hoeveel kinderen hierdoor met Gods Woord bereikt kunnen worden.

Dankzij hun aanbod hebben we ca. 180 euro aan verzendkosten uitgespaard. Ter compensatie van de productiekosten van het Bijbelmateriaal zelf heeft een snelle e-mail-actie onder gemeenteleden van de NG-kerk in Wageningen in 6 dagen tijd een bedrag van 400 euro opgeleverd. Genoeg om deze actie namens de St. ABC mogelijk te maken.

 

Van het bezoek kregen we het volgende korte verslag van Pauline:

“Voor ons vertrek naar Oeganda hebben we contact gezocht met Paul, de echtgenoot van Harriet, en een contactpersoon tussen stichting ABC en haar nicht Alice. We spraken af hem en Alice te ontmoeten in Kampala op zondag 23 juli. We hadden geluk dat Alice op dat moment in Kampala was, want als fulltime evangeliste is ze veel op reis.

We ontmoetten elkaar in ons hotel op een zonnige zondagmiddag.  Omdat Alice beperkt Engels spreekt en wij geen Luganda, ging de meeste communicatie via Paul. Het was een mooie ontmoeting, waarin Alice vertelde over haar werk. Ze reist het grootste gedeelte van het jaar door de rurale gebieden van Oeganda om daar kerken te stichten of te ondersteunen. Ze wordt uitgezonden door een kerk in Kampala en vandaar uit gaan er teams het land in. Ze gaan vooral naar gebieden waar geen kerken zijn of waar kerken zwak zijn, daar doen ze kinderwerk en bijbelstudies. Door de afstanden en slechte verbindingen is ze daarvoor maanden van huis. Alice was erg blij met de materialen die we meegebracht hadden en pakte ze met liefde uit. Een aantal ging ze gebruiken voor de jeugd in haar thuiskerk en het merendeel voor haar evangelisatiewerk in het land.

We hebben haar de boekjes gegeven en samen gebeden voor het werk van Alice en de teams. Als dank kregen we nog een paar trossen bananen en hebben we afscheid genomen. De boekjes zijn in goede handen en we hopen dat ze voor veel kinderen tot zegen mogen zijn.”