ABC-boekjes voor de kinderen in Addis Ababa

Stichting ABC
Stichting Art Bible Child (ABC) zet zich in voor de verspreiding van het Evangelie onder kinderen in achterstandssituaties door middel van verantwoord en mooi materiaal. De Bijbelboekjes uit de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’, met illustraties van kunstenaar Kees de Kort zijn voor dit doel in vele talen en in groten getale beschikbaar gemaakt door ABC. Ons gemeentelid Cathrien de Stigter-Janse is in 1986 begonnen met de stichting, momenteel zetten diverse gemeenteleden het werk voort, samen met enkele van haar kinderen. Voor de verspreiding vraagt de stichting een minimale vergoeding en werft sponsorgelden.

Edukans
Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 58 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werkt Edukans aan meer en beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Ze doen dat samen met leraren, schoolmanagement en ouders. Ons gemeentelid Kees de Jong werkt voor Edukans.
Medewerkers van Edukans reizen regelmatig naar projecten en overleggen met de lokale partners. Ze bezoeken dan ook kerken en laten zich informeren over het werk onder kinderen.

ABC-boekjes voor Addis Abeba
In Addis Abeba, Ethiopië heeft Edukans goede contacten met de plaatselijke kerk. Voor het werk onder arme kinderen in deze stad zouden de jongerenwerkers graag beschikken over boekjes van Stichting ABC. Stichting ABC heeft vier verschillende Bijbelverhalen in het Amhaars, de officiële taal van Ethiopië gesproken wordt. Met deze boekjes kunnen de Bijbelverhalen verteld worden en na afloop krijgen de kinderen de boekjes mee naar huis, zodat ook de rest van de familie en de vriendjes en vriendinnetjes kunnen meelezen.

Wat is er nodig?
Medewerkers van Edukans reizen regelmatig naar Ethiopië en kunnen dan boekjes in het Amhaars meenemen om te overhandigen aan de jeugdwerkers in Addis Abeba. De boekjes kosten 50 cent per stuk. Edukans heeft zelf geen middelen om deze boekjes te betalen. Stichting ABC zoekt op korte termijn 400 euro om de zending van 800 boekjes mogelijk te maken.

Welke jeugdclub maakt hier een actie van?
Jongeren van jeugdclubs van de Ned. Geref. Kerk te Wageningen zijn gevraagd een actie te houden om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Met deze actie kan Stichting ABC aan de Edukans-medewerkers de boekjes meegeven.
Nadat de boekjes zijn uitgedeeld volgt een kort verslag, met foto’s, van de aktie onder de kinderen in Addis Abeba.

Nadere informatie:
www.edukans.nl
www.artbiblechild.org
Het rekeningnummer van Stichting Art Bible Child is NL37ABNA 0487059786. Vermeld bij de gift: project ABC-boekjes voor Addis Abeba.

Contactpersoon van Edukans: Kees de Jong
Contactpersoon van Stichting ABC: Gerhard Zielhuis