Aanpak

Kern van het werk van Stichting Art Bible Child (ABC) zijn de 28 Bijbelboekjes uit de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ met illustraties van kunstenaar Kees de Kort.
Stichting ABC zet zich ervoor in deze boekjes beschikbaar te maken voor kinderen in achterstandssituaties. Daarvoor zijn inmiddels boekjes vertaald in meer dan 25 talen, waarvan er 15 momenteel nog leverbaar.

De stichting stelt de boekjes projectmatig beschikbaar of op aanvraag in de benodigde hoeveelheden. Ze levert die aan allerlei instellingen en particulieren in binnen-, maar vooral in buitenland.

Iedereen met een goed idee en een betrouwbaar contact in het buitenland kan een project, met een heldere omschrijving, aandragen bij Stichting ABC.
Een projectbeschrijving vertelt iets over de situatie van de kinderen, over het aantal kinderen om wie het gaat, en over de taal die zij spreken. De projectomschrijving geeft ook eventuele andere noden aan. Deze kunnen dan worden meegenomen in voorbede en berichtgeving. Tenslotte laat de projectbeschrijving zien hoeveel boekjes gewenst zijn en welke projectkosten hieraan verbonden zijn.
Deze informatie komt met illustraties op de website. Dan is het voor iedere bezoeker mogelijk om gericht te doneren.

Als er genoeg boekjes in de gevraagde taal beschikbaar zijn, gaan we actief op zoek naar sponsors om te kunnen leveren. Het is ook mogelijk dat er in de taal van deze kinderen geen boekjes beschikbaar zijn. Als dat zo is, dan gaan we op zoek naar een internationale partnerorganisatie die de mogelijkheden heeft de boekjes te verstrekken. Als ook dat niet mogelijk blijkt, dan kan een investeringsplan helpen om in de toekomst een uitgave in de betreffende taal mogelijk te maken.

De voortgang van het project wordt op de website van ABC bijgehouden. De stichting verzendt de boekjes, als ze voldoende middelen voor het project heeft verkregen. We sluiten het project dan met een kort verslag af.

Stichting Evangelisatielectuur Anderstaligen Service verspreidt een deel van de voorraad.

Op verzoek en tegen betaling van de onkosten verstuurt ABC op aanvraag boekjes uit de voorraad.
ABC heeft niet alleen boekjes beschikbaar, maar ook gelamineerde platen. Voor klassikaal gebruik zijn deze zeer geschikt om de verhalen uit de serie te ondersteunen.

Stichting ABC wil voor de lange termijn ook andere initiatieven ontwikkelen die passen bij haar doelstelling. Denk hierbij aan nieuwe vertalingen en illustraties, andersoortige boekjes etc.